KANCELARIA PROWADZI SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA

KARNEGO

- obrona oskarżonych
- reprezentacja pokrzywdzonych
- sprawy penitencjarne i wykonawcze
- odszkodowania

Więcej

CYWILNEGO

- sprawy gruntowe
- odszkodowania i zadośćuczynienia
- ochrona własności i posiadania
- sprawy o zapłatę

Więcej

RODZINNEGO

- rozwody
- alimenty, kontakty
- podział majątku
- władza rodzicielska

Więcej

SPADKOWEGO

- stwierdzenie nabycia
spadku
- dział spadku
- zachowek

Więcej

GOSPODARCZEGO

- rejestracja podmiotów
- umowy handlowe
- windykacja
- sprawy o zapłatę

Więcej

PRACY

- przywrócenie do pracy
- wypłata wynagrodzenia
- nawiązanie umowy o pracę
- bezskuteczność wypowiedzenia

Więcej

UBEZPIECZEŃ

- odwołania od decyzji
- sporządzanie skarg
- analiza umów
- porady i opinie prawne

Więcej

PONADTO

- zastępstwo procesowe
- skargi, zażalenia i apelacje
- analiza umów
- porady i opinie prawne

Więcej

ADWOKAT RZESZÓW PIOTR RUPAR

Właściciel Kancelarii Prawnej, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie.

Zaprzyjaźniona kancelaria: Kancelaria Radca Prawny Magdalena Socha-Rupar

...BO TRZEBA WIEDZIEĆ, JAK TO ROZEGRAĆ...

ADWOKAT

Piotr
Rupar

KANCELARIA

Kancelaria
Prawna

ADRES

ul. Rynek 15
35-064 Rzeszów

KONTAKT

tel. 17 85 85 300
kontakt@adwokatrzeszow.info