ADWOKAT

Piotr Rupar
Właściciel
Kancelarii Prawnej

KANCELARIA

Kancelaria Prawna
ul. Rynek 15
35-064 Rzeszów

KONTAKT

PRZYGOTUJ SIĘ NA WIZYTĘ W KANCELARII

Oczekujesz porady prawnej, reprezentacji przed sądem, a może chcesz zweryfikować umowę?
Zanim wybierzesz się do adwokata, przygotuj wszystkie dokumenty, którymi dysponujesz i które są ważne w danej sprawie.
Pomoże to właściwie ocenić szansę na pozytywne rozstrzygnięcie.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem Państwa danych osobowych nadesłanych na adres e-mail kontakt@adwokatrzeszow.info oraz kpwr@op.pl jest Adwokat Piotr Rupar, prowadzący działalność gospodarczą w Rzeszowie, Rynek 15, i jest jedynym Administratorem Danych Osobowych udostępnianych przez Państwa.

2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych dostępne są w zakładce KONTAKT.

3. Celem zbierania danych jest umożliwienie nawiązania kontaktu z użytkownikiem lub udzielnie odpowiedzi na wysłane przez niego zapytanie.

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

5. Podanie danych jest dobrowolne.

6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom (do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej).

9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego do wykonania usługi, nie dłużej niż 5 lat po jej zakończeniu.

Zgoda

Dokonując zgłoszenia/wysyłając e-mail na adres kontakt@adwokatrzeszow.info lub kpwr@op.pl wyraża Pan/Pani zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez administratora określonego w pkt. 1, w celu realizacji Pana/Pani zgłoszenia. Jednocześnie dokonując zgłoszenia/wysyłając wiadomość e-mail zgłoszenia potwierdza Pan/i, że ma świadomość, że dane umieszczone w zgłoszeniu tj. imię nazwisko, adres e-mail, IP komputera użytkownika lub innego urządzenia teleinformatycznego, będą przetwarzane przez ADO, ponieważ przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji Pana/Pani zgłoszenia i wyraża Pan/i na to zgodę.

SPRAWDŹ NA MAPIE, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ KANCELARIA

...BO TRZEBA WIEDZIEĆ, JAK TO ROZEGRAĆ...

ADWOKAT

Piotr
Rupar

KANCELARIA

Kancelaria
Prawna

ADRES

ul. Rynek 15
35-064 Rzeszów

KONTAKT

tel. +48-505-131-494
kpwr@op.pl