PRAWO KARNE

- obrona obwinionych
- obrona oskarżonych
- reprezentacja osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych oraz skazanych
- sprawy penitencjarne i wykonawcze np. przerwa, warunkowe zwolnienie, dozór elektroniczny
- odszkodowania i zadośćuczynienia dla osób niesłusznie pozbawionych wolności, zatrzymanych, tymczasowo aresztowanych

PRAWO CYWILNE

- odszkodowania i zadośćuczynienia, także za wypadki komunikacyjne, w tym dla członków rodziny zmarłego, a także za błędy medyczne
- eksmisja, ochrona własności, posiadania i dóbr osobistych
- sprawy gruntowe, służebność, zasiedzenie, rozgraniczenie
- sprawy o zapłatę, także w postępowaniu upominawczym i nakazowym,
- sprzeciwy i zarzuty do nakazów zapłaty,
- windykacja należności, egzekucja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

PRAWO RODZINNE

- alimenty
- rozwody, separacje
- podział majątku wspólnego małżonków
- kontakty z dziećmi
- władza rodzicielska – ograniczenie lub pozbawienie
- stwierdzenie i zaprzeczenie ojcostwa

PRAWO SPADKOWE

- stwierdzenie nabycia spadku
- dział spadku
- zachowek
- testament

PRAWO GOSPODARCZE

- sprawy o zapłatę, także w postępowaniu upominawczym i nakazowym,
- sprzeciwy i zarzuty do nakazów zapłaty,
- windykacja należności,
- egzekucja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
- obsługa prawna podmiotów gospodarczych
- rejestracja spółek

PRAWO PRACY

- uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie do pracy
- zapłata odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego zwolnienia z pracy
- zapłata wynagrodzenia i  należnych jego składników
- odszkodowanie z tytułu odpraw pracowniczych
- nawiązanie umowy o pracę
- stwierdzenie istnienia stosunku pracy
- odwołania od decyzji ZUS, KRUS

PRAWO UBEZPIECZEŃ

- odwołania od decyzji ZUS, KRUS
- sporządzanie skarg
- analiza umów
- porady i opinie prawne

PONADTO

- zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji oraz przez Sądem Najwyższym w Warszawie
- sporządzanie zażaleń, apelacji oraz skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego w Warszawie
- sporządzanie i analiza umów
- porady, opinie i konsultacje prawne, także w formie e-mail

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ I OMÓWIĆ SWÓJ PROBLEM Z ADWOKATEM?

SKONTAKTUJ SIĘ

Napisz e-maila lub zadzwoń aby umówić się na spotkanie.
Możesz też korzystać z porad prawnych  w formie korespondencji mailowej.

TELEFON

Tel. 17 85 85 300

AKTUALNOŚCI

Przydatne adresy:

Wyszukiwarka podmiotów gospodarczych   >>   zobacz
Wyszukiwarka księgi wieczystej   >>   zobacz
Formularze w postępowaniu cywilnym   >>   zobacz
Wyszukiwarka przedsiębiorców   >>   zobacz

 

...BO TRZEBA WIEDZIEĆ, JAK TO ROZEGRAĆ...

ADWOKAT

Piotr
Rupar

KANCELARIA

Kancelaria
Prawna

ADRES

ul. Rynek 15
35-064 Rzeszów

KONTAKT

tel. +48-505-131-494
kpwr@op.pl